Harmonogram projektu – Etapy prac

ETAPY PROJEKTU:

Okres realizacji Projektu: od 01.05.2017r. do 30.04.2019r.

 1. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE (V.2017r. – IV.2019r.)
  1. Utworzenie strony internetowej
  2. Dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych informujących o Projekcie.
  3. Rozpowszechnianie informacji o projekcie i jego działaniach, przy wykorzystaniu najbardziej popularnych i powszechnych środków reklamy.
 2. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (V.2017r. – IV.2019r.)
  1. Przyjmowanie Dokumentacji zgłoszeniowej
  2. Ocena formalna i merytoryczna Dokumentacji zgłoszeniowej.
  3. Poinformowanie przyszłych uczestników projektu (kobiety pon. 35 r.ż. oraz rodzice/opiekunie faktyczni dzieci objętych wsparciem oraz personel medyczny) o podstawowych założeniach projektu, zasadach, zakresie i harmonogramie jego realizacji oraz przyznanych im formach wsparcia.
 3. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH SZCZEPIENIA PRZECIW PNEUMOKOKOM DZIECI W WIEKU: DO 2 LAT (V.2017r. – IV.2019r.)
  1. Wybór podmiotów odpowiedzialnych za zakup szczepionek i koordynatorów realizacji szczepień przeciw pneumokokom (np. hurtownie farmaceutyczne, NZOZ, POZ, lekarz pediatra, pielęgniarka i/lub inny personel medyczny)
  2. Szczepienia przeciw pneumokokom dzieci (wiek: 6 tydzień – 2 r.ż.), poprzez szczepionkę skonfigurowaną 13-walentną – 1x/2x/3x dawka/dziecko wg schematu „2+1” lub „1+1”
 4. NIEINWAZYJNE BADANIA PRENATALNE DLA KOBIET (PONIŻEJ 35 ROKU ŻYCIA) – ETAP I. (V.2017r. – IV.2019r.)
  1. Zakup sprzętu medycznego (aparat do badań USG) do nieinwazyjnych badań prenatalnych.
  2. Wybór lekarzy specjalistów (ginekolodzy/położnicy), posiadających uprawnienia do wykonywania nieinwazyjnych badań prenatalnych kobiet poniżej 35 r.ż.
  3. Wykonywania badań USG genetyczne płodu – 2x badanie USG dla każdej z kobiet (Uczestniczek Projektu):
   • pierwsze badanie USG – pomiędzy 10. i 14. tygodniem ciąży
   • drugie badanie USG – pomiędzy 18. i 21. tygodniem ciąży
  4. Wykonanie kompletu badań biochemicznych – tzw. test podwójny (PAPPA-A tj. osoczowe białko ciążowe oraz Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa) – 1x komplet badań dla każdej z kobiet (Uczestniczek Projektu)
 5. NIEINWAZYJNE BADANIA PRENATALNE DLA KOBIET (PONIŻEJ 35 ROKU ŻYCIA) – ETAP II. (V.2017r. – IV.2019r.)
  1. Zakup sprzętu medycznego (aparat do badań USG) do nieinwazyjnych badań prenatalnych.
  2. Wybór lekarzy specjalistów (ginekolodzy/położnicy), posiadających uprawnienia do wykonywania nieinwazyjnych badań prenatalnych kobiet poniżej 35 r.ż.
  3. Wykonywania badań USG genetyczne płodu – 2x badanie USG dla każdej z kobiet (Uczestniczek Projektu):
   • pierwsze badanie USG – pomiędzy 10. i 14. tygodniem ciąży
   • drugie badanie USG – pomiędzy 18. i 21. tygodniem ciąży
  4. Wykonanie kompletu badań biochemicznych – tzw. test podwójny (PAPPA-A tj. osoczowe białko ciążowe oraz Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa) – 1x komplet badań dla każdej z kobiet (Uczestniczek Projektu)
 6. MOBILNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA NAD MATKĄ (do 20. tygodnia ciąży oraz po porodzie) – (V.2017r. – IV.2019r.)
  1. MOBILNE SZKOŁY RODZENIA (MSR):
   1. Stworzenie punktu/ miejsca w każdym z czterech powiatów południowego regionu woj. opolskiego, gdzie odbywać się będą spotkania mobilnych szkół rodzenia
   2. Wybór podmiotów (np. lekarze, pielęgniarki, profesjonalne szkoły rodzenia itp.), odpowiedzialnych za zorganizowania i przeprowadzania zajęć w ramach mobilnej szkoły rodzenia.
   3. Przeprowadzenie programu 10. zajęć w ramach MSR dla 20. grup kobiet do 20. tygodnia ciąży, w ramach zaplanowanej usługi mobilnych szkół rodzenia.
  2. MOBILNE PORADNIE LAKTACYJNE (MPL):
   1. Wybór podmiotów (certyfikowany doradca ds. laktacji – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia) odpowiedzialnych za przeprowadzania porady laktacyjnej w ramach mobilnej poradni laktacyjnej.
   2. Przeprowadzenie porady laktacyjnej w ramach MPL dla 100. kobiet, w ramach zaplanowanej w projekcie usługi.
 7. NIWELOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU DZIECKA DO LAT 2. WRAZ Z POGŁĘBIONĄ DIAGNOSTYKĄ ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO DZIECKA (V.2017r. – IV.2019r.):
  1. Wybór podmiotów (np. diagnostów, lekarzy, rehabilitantów itp.) do przeprowadzania usług diagnostycznych oraz instruktażu rehabilitacji w ramach niwelowania nieprawidłowości rozwoju dziecka.
  2. Diagnostyka Rozwoju Psychomotorycznego Dziecka objęcie dzieci w wieku do 2 lat diagnostyką, w oparciu o jedną z proponowanych metod terapii leczniczych:
   1. Monachijska Metoda Diagnostyczna
   2. Metoda Prechtla
   3. Skala Brazeltona (NBAS)
  3. Przeprowadzenie usługi Mobilnego Instruktażu Rehabilitacji Domowej dla rodziców 3. Dzieci objętych wcześniej usługą Diagnostyki Rozwoju Psychomotorycznego dziecka.
 8. SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO OPIEKA OKOŁOPORODOWA (V.2017r. – IV.2019r.)
  1. Wybór specjalistów przeprowadzających szkolenia dla personelu medycznego
  2. Ustalenie harmonogramu zajęć praktycznych i grupowych
  3. Zajęcia praktyczne i grupowe dla personelu medycznego (dla dwóch 10. osobowych grup)