Zamówienia

W toku:

  1. Zapytanie ofertowe 1/12/MiD/ZO/SCOB/2017 – wykonanie usługi zaszczepienia dzieci w wieku od 6. tygodni do 2. lat (urodzonych w latach 2015-2016) na potrzeby Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!”

Zakończone:

  1. Zapytanie ofertowe 1/05/MiD/ZO/SCOB/2017 –  zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (aparatu do badań USG)
  2. Zapytanie ofertowe 01/06/MiD/ZO/SCOB/2017 – udostępnienie gabinetów lekarskich dla celów ich nieodpłatnego użytkowania na cele projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!
  3. Zapytanie ofertowe 1/08/MiD/ZO/SCOB/2017 – zakup/realizacja usługi przeprowadzenia nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek Projektu tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży
  4. Zapytanie ofertowe 2/08/MiD/ZO/SCOB/2017 – zakup i dostawa szczepionek (zawiesiny do wstrzykiwań) przeciw pneumokokom na potrzeby Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!
  5. Zapytanie ofertowe 1/MiD/ZO/FEMINA/2017 – zakup/realizacja usługi przeprowadzenia nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek Projektu tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży
  6. Zapytanie ofertowe 1/09/MiD/ZO/SCOB/2017 – wykonanie usługi zaszczepienia dzieci w wieku od 6. tygodni do 2. lat (wg schematu: „2+1”) na potrzeby Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!
  7. Zapytanie ofertowe 2/09/MiD/ZO/SCOB/2017 – usługi edukacyjno-zdrowotne w zakresie „Mobilnej opieki okołoporodowej” (mobilne szkoły rodzenia) na potrzeby Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!