Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/01/MiD/ZO/SCOB/2019

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/01/MiD/ZO/SCOB/2019, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 14.01.2019r. na stronie internetowej projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy dla usług edukacyjno-szkoleniowych i zdrowotnych w zakresie „Mobilnego instruktażu rehabilitacji w warunkach domowych” dla rodziców lub opiekunów Uczestników Projektu tj. dzieci do 2 roku życia, w ramach Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę: 

FIZJO-RYTM Michał Sklebic

ul. Nowa Kolonia 16, 47-133 Jemielnica

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.