Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/11/MiD/ZO/SCOB/2018

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/11/MiD/ZO/SCOB/2018, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 05.11.2018r. na stronie internetowej projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy dla usług zdrowotnych w zakresie „Niwelowania nieprawidłowości rozwoju dziecka do lat 2. wraz z pogłębioną diagnostyką rozwoju psychomotorycznego dziecka” dla Uczestników Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro” tj. dzieci do 2 roku życia, w ramach Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.  

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę: 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lekarz Joanna Łopuszańska

ul. Powstańców Śląskich 9, 47-100 Strzelce Opolskie

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.