Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/12/MiD/ZO/SCOB/2016

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/12/MiD/ZO/SCOB/2017, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 5.12.2017r. na stronie internetowej projektu „Zdrowa […]

Czytaj dalej

Uwaga! Zmianie ulega treść „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” – projekt „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!”

Informujemy, iż zmianie ulega treść „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie” – projekt „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!”. Więcej informacji w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/12/MiD/ZO/SCOB/2017 – wykonanie usługi zaszczepienia dzieci w wieku od 6. tygodni do 2. lat (urodzonych w latach 2015-2016) na potrzeby Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/09/MiD/ZO/SCOB/2017

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/09//MiD/ZO/SCOB/2017, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 29.09.2017r. na stronie internetowej projektu […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 2/09/MiD/ZO/SCOB/2017 – usługi edukacyjno-zdrowotne w zakresie „Mobilnej opieki okołoporodowej” (mobilne szkoły rodzenia) na potrzeby Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/09/MiD/ZO/SCOB/2016

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/09/MiD/ZO/SCOB/2017, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 5.09.2017r. na stronie internetowej projektu „Zdrowa […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/09/MiD/ZO/SCOB/2017 – wykonanie usługi zaszczepienia dzieci w wieku od 6. tygodni do 2. lat (wg schematu: „2+1”) na potrzeby Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/08/MiD/ZO/SCOB/2017

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/08/MiD/ZO/SCOB/2017, które ukazało się w dniu 04.08.2017r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło zakupu i dostawy szczepionek (zawiesiny do wstrzykiwań) przeciw […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/MiD/ZO/FEMINA/2017

Specjalistyczny Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy Zakład Opieki Zdrowotnej „FEMINA” J. Rękawek, J. Ulfik s.c. informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/MiD/ZO/FEMINA/2017, które ukazało się w dniu 03.08.2017r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy dla usługi, […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/08/MiD/ZO/SCOB/2017

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/08//MiD/ZO/SCOB/2017, które ukazało się w dniu 03.08.2017r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy dla usługi, polegającej na przeprowadzeniu nieinwazyjnych […]

Czytaj dalej