Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/MiD/ZO/FEMINA/2019

Specjalistyczny Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy Zakład Opieki Zdrowotnej „FEMINA” J.Rękawek, J. Ulfik s.c. informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/MiD/ZO/FEMINA/2019, które ukazało się w dniu 24.07.2019r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy usługi nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro” tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży w ramach Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę: 

GABINET LEKARSKI Przemysław Karoń, 

ul. Wiklinowa 16, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.