ZAPYTANIE OFERTOWE NR OST.271.1.32.2019 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – przeprowadzenie kampanii medialnej – promocja w mediach (radio) w ramach prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na na potrzeby projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!”

Gmina Krapkowice (zwana dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/08/MiD/FEMINA/2019

Specjalistyczny Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy Zakład Opieki Zdrowotnej „FEMINA” J.Rękawek, J. Ulfik s.c. informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/08/MiD/FEMINA/2019, które ukazało się w dniu 24.07.2019r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy usługi nieinwazyjnych […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/08/MiD/FEMINA/2019 – usługa przeprowadzenia nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek Projektu tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży

Specjalistyczny Niepubliczny Ginekologiczno-Położniczy Zakład Opieki Zdrowotnej „FEMINA” J.Rękawek, J. Ulfik s.c. (zwana dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/05/MiD/ZO/SCOB/2019

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/05/MiD/ZO/SCOB/2019, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 9.05.2019r. na stronie internetowej projektu […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/05/MiD/ZO/SCOB/2019

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/05/MiD/ZO/SCOB/2019, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 9.05.2019r. na stronie internetowej projektu […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 2/05/MiD/ZO/SCOB/2019 – usługi edukacyjno-szkoleniowe i zdrowotne w zakresie „Mobilnego instruktażu rehabilitacji w warunkach domowych” dla rodziców lub opiekunów

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/05/MiD/ZO/SCOB/2019 – usługi „Pogłębionej diagnostyki rozwoju psychomotorycznego dziecka” mającej na celu wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym dziecka

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/01/MiD/ZO/SCOB/2019

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/01/MiD/ZO/SCOB/2019, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 14.01.2019r. na stronie internetowej projektu […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/01/MiD/ZO/SCOB/2019 – usługi „Mobilnego Instruktażu Rehabilitacji w Warunkach Domowych” mającego na celu przeprowadzenie instruktażu szkoleniowego dla rodziców lub opiekunów Uczestników Projektu tj. dzieci do 2 roku życia

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/11/MiD/ZO/SCOB/2018

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/11/MiD/ZO/SCOB/2018, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 05.11.2018r. na stronie internetowej projektu […]

Czytaj dalej