Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/01/MiD/ZO/SCOB/2019

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/01/MiD/ZO/SCOB/2019, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 14.01.2019r. na stronie internetowej projektu […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/01/MiD/ZO/SCOB/2019 – usługi „Mobilnego Instruktażu Rehabilitacji w Warunkach Domowych” mającego na celu przeprowadzenie instruktażu szkoleniowego dla rodziców lub opiekunów Uczestników Projektu tj. dzieci do 2 roku życia

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/11/MiD/ZO/SCOB/2018

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/11/MiD/ZO/SCOB/2018, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 05.11.2018r. na stronie internetowej projektu […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/10/MiD/ZO/SCOB/2018

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/10/MiD/ZO/SCOB/2018, które ukazało się w dniu 29.10.2018r. w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy usługi nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/11/MiD/ZO/SCOB/2018 – usługi „Pogłębionej diagnostyki rozwoju psychomotorycznego dziecka” mającej na celu wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym dziecka

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/10/MiD/ZO/SCOB/2018 – usługa przeprowadzenia nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek Projektu tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Gmina Krapkowice informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 24.09.2018r. na stronie internetowej projektu „Zdrowa […]

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – przeprowadzenie dwóch 3-miesięcznych kampanii medialnych – promocja w mediach (radio) w ramach prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na potrzeby projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!”

Gmina Krapkowice (zwana dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/08/MiD/ZO/SCOB/2018

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/08/MiD/ZO/SCOB/2018, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 16.08.2018r. na stronie internetowej projektu […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/08/MiD/ZO/SCOB/2018 – usługi edukacyjne i zdrowotne w postaci „Mobilnej poradni laktacyjnej” (porady laktacyjne) dla Uczestniczek Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w […]

Czytaj dalej